Peticion kundër ngritjes së tarifës së energjisë elektrike

Prishtinë, 24 Janar 2009 ” Koalicioni ad-hoc i organizatave të shoqërisë civile, në vazhdën e aktiviteteve për të kundërshtuar ngritjen eventuale të tarifës së energjisë elektrike, në një konferencë për media, ka publikuar fillimin e një peticioni për këtë çështje.
Qëllimi ishte të mblidhen mbi 10 mijë nënshkrime. Nëse kjo shifër arrihet, atëherë peticioni do të dorëzohet edhe në Kuvendin e Kosovës, ku në këtë rast ai është i detyrua që të shqyrtoj këtë çështje.