Përzgjedhja e kandidatëve për Gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese

Prishtinë, 31 tetor – Komisioni Ad-Hoc për shqyrtimin e kandidatëve për gjyqtar të Gjykatës Kushtetuese në përbërje të: Adnan Rrustemi(LVV), Mimoza Kusari-Lila (LVV), Driton Selmanaj (LDK), Pal Lekaj(AAK), Abelard Tahiri (PDK), Enes Kervan (Grupi 6 Plus) Albert Zogaj (Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës), Gresa Caka-Nimani, (Kryetare e Gjykatës Kushtetuese), Naim Qelaj (Avokat i Popullit), Agim Ferati (Këshilli Konsultativ për Komunitete) ka përfunduar sot intervistimin e pesë kandidatëve për dy pozita për gjyqtarë në Gjykatën Kushtetuese.

Nga gjashtë kandidatë sa kishin aplikuar gjithsej, vetëm pesë nga ta i kishin plotësuar kushtet për t’iu nënshtruar testit dhe intervistës.

Komisioni vendosi që për votim në Kuvend të shkojnë që të gjithë kandidatët të cilët janë intervistuar,  të cilët janë: Dukagjin Abdyli, Enver Peci, Bardh Bokshi, Flamur Mrasori, Valon Hasani.

Vlen të theksohet që në fund janë publikuar vetëm pikët totale nga testi dhe intervista por jo edhe pikët individuale të secilit anëtarë të komisionit për kandidatët përkatës.