Përzgjedhja e Anëtarit të Bordit për Ankesa (KPM)

Prishtinë, 11 nëntor 2022 – Komisioni Ad-Hoc për përzgjedhjen e Anëtarit të Bordit për Ankesa në KPM, në përbërje të deputetëve:Arbëreshë Kryeziu Hyseni(LVV), Agim Veliu (LDK), Fitim Haziri(LVV), Ganimete Musliu (PDK), Hajdar Beqa (PDK), Nijazi Isaku (LVV), Valon Ramadani (LVV), Fidan Jilta (KDTP), Time Kadriaj (AAK), Besim Muzaqi (LVV), sot ka intervistuar tre kandidatë nga katër sa kishin aplikuar për këtë pozitë: Martin Komani, Granit Mavriqi dhe Dren Salihu. Kandidatja Ajsela Ahmeti ishte diskualifikuar sepse nuk kishte plotësuar kushtet e parapara me konkurs.
Dy kandidatët që shkuan pêr votim në Kuvend janë: Granit Mavriqi dhe Martin Komani.

Vlen të theksohet që edhe ky Komisioni Ad-Hoc ka publikuar vetëm pikët totale dhe nuk kanë arsyeturar pikët e dhëna për secilin kandidatë.

Ky aktivitet u bë me mbështetjen financiare të Rockefeller Brothers Fund.