Performanca e Gjyqësorit në luftën kundër korrupsionit

Prishtinë, 14 Prill 2017- Lëvizja FOL sot ka publikuar raportin për matjen e performancës së gjyqësorit për vitin 2016 në fushën kundër korrupsion.

Raporti për Gjyqësorin