Misioni

[av_section color=’main_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’no-padding’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ id=’main-about-pane’]
[av_codeblock wrapper_element=” wrapper_element_attributes=”]

[/av_codeblock]
[/av_section]

[av_one_full first]
[av_textblock ]

MISIONI

Misioni i Lëvizjes FOL është luftimi i korrupsionit nëpërmjet hulumtimit, edukimit dhe avokimit për politika publike, të cilat parandalojnë dhe reduktojnë format e keqpërdorimit të pushtetit dhe parasë publike.

Vizioni:

Institucione publike transparente dhe llogaridhënëse, si dhe shoqëri aktive në proceset vendimmarrëse.

Vlerat:

 • Përkushtimi ndaj të mirë dhe interesit të publikut;
 • Përgjegjshmëria ndaj publikut;
 • Përkushtimi përtej ligjit;
 • Respekti për vlerën dhe dinjitetin e individëve;
 • Drejtësia sociale;
 • Paanshmëria politike dhe pavarësia;
 • Respekti për pluralizmin dhe diversitetin;
 • Transparenca, integriteti dhe ndershmëria;
 • Besimi ne potencialin e qytetarëve;
 • Administrimi/dhe shfrytëzimi i përgjegjshëm i burimeve; dhe
 • Përkushtimi ndaj cilësisë më të lartë në punë.

Parimet:

 • Lëvizja FOL punon dhe angazhohet, në kuadër të qëllimeve që i ka caktuar vetës;
 • Lëvizja FOL mban qëndrime ndaj çështjeve të ndryshme pas konsultimeve të gjëra;
 • Qëndrimet tona publike do të reflektojnë rezultatet e hulumtimeve, analizave dhe argumenteve parimore;
 • Lëvizja FOL bashkëpunon me të gjitha grupet qeveritare, jo-qeveritare, fitimprurëse dhe jo fitimprurëse, individë, e të tjerë që mbështesin kauzën dhe qëllimet e saj;
 • Lëvizja FOL është ndërtuese koalicionesh dhe rrjetesh të interesit të përbashkët për të ndihmuar proceset sociale, ekonomike dhe politike në vend;
 • Lëvizja FOL është e përgjegjshme, e hapur dhe llogaridhënëse në marrëdhëniet e saj me anëtarësinë, mbështetësit, bashkëpunëtorët, donatorët dhe qytetarët.

[/av_textblock]
[/av_one_full]