Numri i licencave të lëshuara gjatë viteve 2017, 2018 dhe 2019 për kompanitë minerare, si dhe shuma e të ardhurave që kanë hyrë në Buxhetin e Republikës së Kosovës nga këto veprimtari.

Lëvizja FOL, si anëtare e koalicionit Pro Open dhe me mbështetjen e Publish What You Pay, ka analizuar numrin e licencave të lëshuara nga Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale gjatë viteve 2017, 2018 dhe 2019 për kompanitë minerare, si dhe shumën e të ardhurave që kanë hyrë në Buxhetin e Republikës së Kosovës nga veprimtaria e kompanive minerare gjatë këtyre viteve.SEKTORI