Numri i licencave që janë lëshuar për kryerjen e aktiviteteve energjetike nga Zyra e Rregullatorit për Energji gjatë vitit 2015, 2016, 2017, 2018 dhe 2019.

 
Lëvizja FOL, si anëtare e Koalicionit Pro OPEN dhe me mbështetjen e Publish What You Pay, ka analizuar numrin e licencave që janë lëshuar për kryerjen e aktiviteteve energjetike nga Zyra e Rregullatorit për Energji gjatë vitit 2015, 2016, 2017, 2018 dhe 2019.
 
Numrin dhe llojin e licencave të lëshuara gjatë këtyre viteve mund ti shihni në inofgrafikat e mëposhtme.
 
Për më shumë detaje, shikoni raportin: SEKTORI I HIDROENERGJISË NË KOSOVË