Nisë puna në dizajnin e konceptit të portalit e-KOSOVA

Agjencia e Shoqërisë së Informacionit ka nisur punën në dizajnin e konceptit të portalit shtetëror e-Kosova. Këtë projekt është duke e mbështetur OJQ Lëvizja FOL ne bashkepunim me Innovation Centre of Kosovo.

Takimi i fundit është mbajtur në zyrat e Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit, ku është diskutuar mbi hapat e nevojshëm e të përbashkët që duhet ndërmarrë në lidhje me dizajnin e këtij koncepti.

Këto takime dhe kjo nismë është bërë e mundur falë mbështetjes financiare të Ambasadës Britanike në Kosovë.