Në vitin 2014, është sekuestruar pasuri në vlerë prej 31 milion euro, pak vendime për konfiskim