Në gjashtë mujorin e parë Qeveria e Kosovës nuk ka realizuar mbi 43% të planit të saj