Monitoruesi i Korrupsionit për vitin 2010

Qeveria e Kosovës gjatë vitit 2010 ka miratuar gjithsej 304 vendime. Prej tyre 5 kanë qenë kundër korrupsionit, 2 vendime që krijojnë hapësirë për dys…

 
Monitoruesi i Korrupsionit për vitin 2010