Mbledhja e rregullt e Bordit Mbikëqyrës të Lëvizjes FOL

Prishtinë, 24 shtator 2010 – Në përputhje me nenin 9.3. të Statutit të Lëvizjes FOL, është mbajtur mbledhja e Rregullt e Bordit Mbikëqyrës të organizatës. Mbledhja është kryesuar nga kryesuesi i Bordit Hajrulla Çeku. Në këtë mbledhje u diskutua për raportin financiar dhe raportin e punës në organizatë për periudhën Janar-Qershor 2010. Po ashtu Bordi Këshillëdhënës u njoftua me punimet e Kuvendit të Anëtarëve të Lëvizjes FOL mbajtur me 21 Shtator 2010.