Mbledhja e rregullt e Bordit Këshillëdhënës të Lëvizjes FOL

Prishtinë, 18 nëntor 2010 – Në përputhje me nenin 9.3. të Statutit të Lëvizjes FOL, është mbajtur mbledhja e Rregullt e Bordit Mbikëqyrës të organizatës. Mbledhja është kryesuar nga kryesuesi i Bordit Hajrulla Çeku. Në këtë mbledhje u diskutua për raportin financiar dhe raportin e punës në organizatë për periudhën Korrik “Nëntor 2010.

Po ashtu Bordi Këshillëdhënës diskutoi për ndarjen e çmimit për “Guxim Qytetar” , diskutoi rreth vlerësimit të jashtëm për organizatën nga Nicole Fansvorth, rreth statutit të Organizatës, Rregulloren e punës dhe diskutuan kornizën e programit dhe Strategjisë së Lëvizjes FOL .