“Marrëdhënia e Kuvendit të Republikës së Kosovës me Shoqërinë Civile në hartimin e ligjeve”

Prishtinë, 21 Janar 2009 – Aksioni Qytetar FOL ’08 dhe Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), kanë organizuar një tryezë me temën ” Marrëdhënia e Kuvendit të Republikës së Kosovës me Shoqërinë Civile në hartimin e ligjeve”. Në këtë tryezë pjesëmarrës ishin: Ismet Kryeziu nga Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), Bahri Hyseni, Kryetar i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi, Ibrahim Makolli, Kryetar i Grupit Parlamentar të Aleancës Kosova e Re, Shpend Ahmeti, Drejtor i Institutit për Studime të Avancuara GAP, Ferdinand Nikolla, Drejtor i Forumit për Iniciativa Qytetare dhe Leon Malazogu, ekspert i pavarur.