LIGJI PËR MBROJTJEN E SINJALIZUESVE – SFIDAT E ZBATIMIT NË PRAKTIKË

Prishtinë, 18 dhjetor 2019 – “Ligji për Mbrojtjen e Sinjalizuesve – Sfidat e zbatimit në praktikë, përmbledhje me gjetjet nga monitorimi i zbatimit të këtij ligji që nga hyrja në fuqi e këtij Ligji. Ligji për Mbrojtjen e Sinjalizuesve – Sfidat e zbatimit në praktikë