Liberalizimi i vizave për Kosovën

Që nga inicimi si ide liberalizimi i vizave konsiderohet ndër përfitimet më të prekshme për qytetarët e pjesës së Ballkanit të mbetur jashtë BE-s…

 
Liberalizimi i vizave për Kosovën