Lëvizja FOL takon Zëvendësen e Ombusman-it të Holandës znj. Adriana Stehouwer

Prishtinë, 16 Shtator 2010 “ Sot, në zyret e Lëvizjes FOL ka qenë për një vizitë zëvendësja e Ombusman-it të Holandës znj. Adriana Stehouwer dhe drejtori për të drejta të komuniteteve në ICO z. Ronald Hooghiemstra.

Në këtë takim u bisedua kryesisht rreth projekteve dhe çështjeve që Lëvizja FOL ka ngritur në vazhdimësi si dhe bashkëpunimin me Institucionet vendore dhe Ndërkombëtare, me theks të veçantë bashkëpunimin me institucionin e Avokatit të Popullit në Kosovë. Petrit Zogaj theksoi se : “Puna e FOL-it është fokusuar kundër abuzimit me autoritetin publik duke përfshirë llogaridhënien, transparencën dhe përgjegjësin institucionale”. Ndërsa Znj. Stehouwer deklaroj: “E çmoi lartë punën që është duke bërë Lëvizja FOL dhe ju inkurajoj që të vazhdoni më këtë ritëm të punës”.