Lëvizja FOL mbështetë Deklaratën e Përbashkët të OGP-së mbi Qeverisjen e Hapur për Zbatim të Agjendës së 2030-tës për Zhvillim të Qëndrueshëm

Prishtinë,  tetor 09, 2014. Lëvizja FOL në cilësinë e OJQ-së nacionale dhe si bashkë-kryesuese e Anëtarësisë së Kosovës në OGP (Open Government Partnership), ka mbështetur Deklaratën e Përbashkët mbi Qeverisjen e Hapur për Zbatim të Agjendës së 2030-ës për Zhvillim të Qëndrueshëm.

Gjithashtu, Lëvizja FOL i bën thirrje të gjithë partnerëve t’i përmbahen parimeve të Deklaratës së Përbashkët dhe përmes përpjekjeve të konsoliduara, të marrin pjesë në procesin e zbatimit të Qëllimeve për Zhvillim të Qëndrueshëm nga Kombet e Bashkuara.

Për më shumë, shihni vegëzat më poshtë:

Joint Declaration on Open Government for the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development:

http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP_declaration.pdf

 Deklarata e OGP-së mbi Qëllimet për Zhvillim të Qëndrueshëm post-2015.

 http://www.opengovpartnership.org/SDGsJointDeclaration