Lëvizja FOL mban webinar mbi Sigurinë Kibernetike në Kosovë

Prishtinë, 22 qershor 2023 – Lëvizja FOL me mbështetjen e Internews dhe USAID, ka mbajtur sot webinar, ku temë diskutimi ishte trajtimi i çështjeve kritike të lirisë së internetit të sigurisë kibernetike në Kosovë.
Gjatë ëebinarit, u diskutua për dobësitë në infrastrukturën dixhitale të vendit tonë, të cilat paraqesin kërcënime të rëndësishme për sigurinë dhe privatësinë e qytetarëve tanë, bizneseve dhe institucioneve qeveritare. Përgjatë këtij webinari, diskutuam hulumtimin tonë, me fokus në identifikimin dhe zbutjen e këtyre dobësive dixhitale për të siguruar një mjedis dixhital më të sigurt dhe më të sigurt për të gjithë.

Panelistët në këtë webinar Shpend Lutfiu, AKREP, Lejla Leci, OJQ LAPS, Fleta Cetaj, QKSGJ, Jon Limaj, QKSS ndanë ekspertizën dhe njohuritë e tyre, duke ndihmuar në nxitjen e një dialogu konstruktiv dhe gjenerimin e vetëdijes për rëndësinë e sigurisë kibernetike në Kosovë.

Ne gjithashtu dëshirojmë të shprehim mirënjohjen tonë për OJQ LAPS për inputet mbi rëndësinë e edukimit në këtë fushë, Qendrën Kosovare të Studimeve Gjinore për inputet e sensivitetit gjinor, Qendrën Kosovare të Studimeve të Sigurisë si dhe AKREP për kontributin dhe mbështetjen e tyre të paçmuar në realizimin e këtij webinari.

FOL do të vazhdoj të punojë për të promovuar një një të ardhme dixhitale më të sigurt në Kosovë. Duke qëndruar të informuar, duke marrë masat e nevojshme paraprake dhe duke mbrojtur masa të forta të sigurisë kibernetike, ne mund të mbrojmë peizazhin tonë në internet dhe të mbrojmë interesat e qytetarëve tanë.