Lëvizja FOL ka zhvilluar takim me zyrtarët për informim të komunave të Kosovës

Prishtinë, 25 janar 2013 – Lëvizja FOL në kuadër të përgatitjeve për realizimin e hulumtimit “Indeksi i Transparencës” për vitin 2012, ka zhvilluar sot një takim me zyrtarët për informim të komunave të Kosovës. Pjesëmarrës në këtë takim ishin zyrtarët e 15 komunave të Kosovës si: Vushtrri, Pejë, Obiliq, Drenas, Graçanicë, Istog, Suharekë, Kamenicë, Gjilan, Klinë, Skenderaj, Novobërdë dhe Hani i Elezit.

Lëvizja FOL, për herë të tretë është duke realizuar hulumtimin “Indeksi i Transparencës”, ku gjatë këtij viti do të përfshijë edhe vlerësimin e transparencës në nivelin komunal, për dallim nga vitet e kaluar ku pjesë e këtij raporti ishin vetëm institucionet qendrore dhe ndërmarrjet publike.

Lëvizja FOL që nga themelimi i saj, pjesë e angazhimeve të saj ka pasur promovimin e Transparencës dhe Llogaridhënies së institucioneve publike. Edhe në këtë vit Lëvizja FOL do të organizoj aktivitete të ndryshme që kanë të bëjnë me transparencën si një element kyç në zhvillimin e demokracisë në Kosovë.

Galeria e aktivitetit

FOL ka zhvilluar takim me zyrtaret për informim të komunave te Kosoves

FOL ka zhvilluar takim me zyrtaret për informim të komunave te Kosoves2

FOL ka zhvilluar takim me zyrtaret për informim të komunave te Kosoves3

FOL ka zhvilluar takim me zyrtaret për informim të komunave te Kosoves4