Lëvizja FOL ka mbajtur trajnimin për gjyqtarë të debatit në formatin “Karl Popper”

Prishtinë, 30 mars – Lëvizja FOL në kuadër të programit të debatit ka mbajtur edhe një trajnim për gjyqtarë të rinj të debatit të formatit “Karl Popper”. Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin ish-debaterët të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme e që nuk mund të jenë më debater të këtij formati.

Lëvizja FOL ka ri-kthyer programin e debatit në Kosovë në shkurt të vitit 2009. Aktualisht programi i debatit është zgjeruar në gjashtë komuna të Kosovës. Lëvizja FOL synon zgjerimin edhe në komuna tjera të Kosovës, me qëllim të përfshirjes sa më të madhe të të rinjve në programin e debatit.

Galeria e aktivitetit

Foto Galeria: Lëvizja FOL ka mbajtur trajnimin për gjyqtarë të debatit në formatin "Karl Popper"
Foto Galeria: Lëvizja FOL ka mbajtur trajnimin për gjyqtarë të debatit në formatin “Karl Popper”
Foto Galeria: Lëvizja FOL ka mbajtur trajnimin për gjyqtarë të debatit në formatin "Karl Popper"
Foto Galeria: Lëvizja FOL ka mbajtur trajnimin për gjyqtarë të debatit në formatin “Karl Popper”