Lëvizja FOL ka mbajtur mbledhjen e radhës së Kuvendit të Anëtarëve

Prishtinë, 19 maj 2023 – Me ftesë të Kryesuesit të Kuvendit FOL ka mbajtur mbledhjen e rregullt vjetore të saj.
Gajtë këtij takimi është bërë miratimi i Raportit Financiar dhe i Punës për vitin 2022.

Kuvendi kishte diskutuar dhe çështje të tjera rreth punës dhe aktiviteteve të FOL, u dhan rekomandime nga anëtarët e kuvendit si dhe përgëzuan FOL-in për punën që po bënë.

Numri i anëtarëve të Kuvendit të Lëvizjes FOL arrin në 17, ndërkaq në këtë mbledhje prezent ishin 9 prej tyre.

Lëvizja FOL, falenderon të gjithë anëtarët e Kuvendit të organizatës për kontributin e dhënë për arritjen e objektivave të organizatës.