Lëvizja FOL dhe Instituti i Prishtinës për Studime Politike – PIPS kanë nënshkruar projektin STAR Project

Prishtinë, 08 gusht 2020 – Lëvizja FOL dhe Instituti i Prishtinës për Studime Politike – PIPS kanë nënshkruar projektin STAR Project (Strengthening Transparency and Accountability for Reforms), ku në bashkpunim me Instituti i Prishtinës për Studime Politike – PIPS synojmë të rrisim transparencën e organeve qeveritare dhe llogaridhënien e zyrtarëve publik përmes mbikqyrjes së performancës së qeverisë në tërë ciklin e bërjes se politikave publike.

Falenderojmë Embassy of the Netherlands in Kosovo për mbështetjen e këtij projekti.