Letër e hapur kundër kërcënimeve ndaj lirisë së shprehjes dhe shtypit në Kosovë”

Prishtinë, 18 Qershor 2009 – 55 organizata të shoqërisë civile dhe 50 personalitete e qytetarë të ndryshëm nga Kosova dhe vendet e ndryshme të Evropës kanë protestuar kundër kërcënimeve ndaj lirisë së shprehjes dhe shtypit në Kosovë. “Letra e hapur e shoqërisë civile, personaliteteve dhe qytetarëve të ndryshëm i është drejtuar Kuvendit dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës.