Kundër aprovimit të strategjisë anti korrupsion 2009-2011″

Prishtinë, 23 Shkurt 2009 ” Grupi i Organizatave të shoqërisë civile (ÇOHU!, Aksioni Qytetarë FOL’08, Instituti Demokratik i Kosovës ” KDI dhe Iniciativa për Progres INPO) ka organizuar një konferencë për shtyp ku ka paraqitur një analizë të shkurtër në të cilën pasqyrohen mangësitë e shumta të në Strategjinë Kundër Korrupsionit 2009-2011 si dhe të procesit në përgjithësi.

Grupi i Organizatave me këtë analizë ka synuar që të vë në pah të metat e këtij dokumenti si dhe të procesit të përpilimit të tij në përgjithësi dhe kështu synon që të ndikoj në vendim-marrjen e parlamentit rreth miratimit të mundshëm të tij.