Korab Sejdiu AKR – Debati PIPS & FOL

I ftuari i radhës në ‘Forumin për Prishtinën 2013’ debat ky me kandidatët e partive politike për Prishtinën ishte Korab Sejdiu nga AKR-ja. Kjo seri e debateve po mbështetet nga Friedrich Ebert Stiftung, zyra në Prishtinë