Komisioni për Peticione kundërshton ngritjen e tarifës së energjisë elektrike”

Prishtinë 25 Shkurt 2009 ” Komisioni për të Drejtat e Njeriut Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione diskutoj çështjen e peticionit të Koalicionit ad-hoc i organizatave të shoqërisë civile. Nga diskutimi në këtë Komision u arrit qëndrimi se ngritja e tarifës së energjisë elektrike është e panevojshme, e pabazë dhe si e tillë do të rëndonte edhe më shumë shportën e qytetarit. Ky Komision vendosi të kërkoj nga Kryesia e Kuvendit që në mbledhjen e radhës të Kuvendit të Kosovës si pikë e veçantë e rendit të ditës të jetë edhe ngritja eventuale e tarifës së energjisë elektrike.