Komisioni Ad-Hoc për përzgjdhjen e kandidatëve për anëtarë të Bordit për RTK-në përzgjedh 18 kandidatët për votim në Kuvend

Komisioni Ad-Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtarë të Bordit për RTK-në ka përfunduar intervistimin e 91 kandidatëve nga 132 kandidatë sa kishin aplikuar.

Ky ishte ndër proceset më të mëdha sa i përket rekrutimit që Kuvendi i Kosovës ishte marrë deri më tani, për shkak të numrit të madh të kandidatëve që kishin aplikuar.

Nga monitorimi ynë del se ky proces ka shkuar korrekt dhe të gjithë anëtarët e Komisionit kanë treguar bashkëpunim me shoqërinë civile.

Gjithashtu vlen të theksohet transparenca e tërë këtij procesi, duke bërë që edhe poentimi i kandidatëve të bëhet në prezencë të monitoruesve të shoqërisë civile.

FOL ka mirëpritur që Komisioni Ad-Hoc ka vendosur që të respektohet Ligji për Barazi Gjinore në këtë proces, duke dërguar në Kuvend për votim një listë me përbërje të barabartë me kandidatët gra dhe burra.

Në listën e ngushtë që shkon në Kuvend, janë 16 kandidatë shqiptar, prej të cilëve 8 gra dhe 8 burra dhe 2 kandidatë (një burrë dhe një grua) nga komuniteti serb.

Vlen të theksohet së komisioni Ad-Hoc që nga fillimi i këtij procesi kanë punuar në drejtim që procesi i rekrutimit për Bord të RTK-së të bazohet në meritokraci.

1. Driton Hetemi 847 pikë
2. Besnik Boletini 812 pikë
3. Safet Kabashaj 797 pikë
4. Ejup Gojnovci 792 pikë
5. Bekim Selo 768 pikë
6. Ismet Sijarina 749 pikë
7. Fatime Lumi Qehaja 734 pikë
8. Petrit Qollaku 734 pikë
9. Arta Berisha 726 pikë
10. Enis Halimi 726 pikë
11. Albulena Mehmeti 724 pikë
12. Jehona Ademaj Sejdiu 704 pikë
13. Shukrije Rama 684 pikë
14. Mejreme Krasniqi Sadiku 683 pikë
15. Mihane Nertile Salihu Bala 668 pikë
16. Arta Pllana 670 pikë
17. Nelica Veljkovic 677 pikë
18. Mihailo Scepanovic 735 pikë

FOL i bënë thirrje deputeteve të Kuvendit të Republikës së Kosovës që gjatë votimit të kandidatëve të respektohet Ligji për Barazi Gjinore, si rrjedhojë Bordi i RTK-së të ketë përfaqësim të barabartë gjinor.

Lëvizja FOL përkrahet nga programi i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) ‘EJA Kosovë’, bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Suedia.