FOL dhe BIRN nënshkruajnë memorandum mirëkuptimi me KGjK për monitorim të punës së Këshillit Gjyqësor dhe të Gjykatave në Kosovë

Prishtinë, 01 Korrik 2019 – Lëvizja FOL dhe BIRN kanë nënshkruan memorandum mirëkuptimi me KGjK-në për monitorim të drejtpërdrejtë të punës së Këshillit Gjyqësor dhe punës së Gjykatave në Kosovë.

Ky memorandum u nënshkrua në kuadër të programit për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë (JSSP), i cili ka për qëllim rritjen e transparencës dhe llogaridhënies në sistemin gjyqësor të Kosovës.

Përmes kësaj marrëveshjeje organizatave BIRN dhe Lëvizjes “FOL”, do t’i mundësohet monitorimi i drejtpërdrejtë i punës së Këshillit Gjyqësor dhe punës së Gjykatave në Kosovë me synimin që të përmirësohet dhe matet efikasiteti, llogaridhënia, transparenca, trajtimi i barabartë i palëve në procedurë, pa-anshmëria si dhe të rekomandohet evitimi i mangësive në trajtimin e rasteve gjyqësore.

Memorandum i Mirëkuptimit, i cili është nënshkruar ndërmjet KGjK – BIRN dhe Lëvizjes ‘FOL’ do të fillojë së zbatuari nga 1 Korriku 2019 dhe do të zgjasë  deri më 31 dhjetor 2020.