Këshilli Prokurorial i Kosovës themeloi Grupin Punues për hartimin e Kodit të Etikës për Prokurorë

Prishtinë, 27 Mars 2017 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), ka themeluar sot Grupin Punues për hartimin e Kodit të Etikës për Prokurorë. Një ekip prej tre prokurorëve holandez, i cili mbërrin të mërkurën në Kosovë, do t’i ofrojë mbështetje profesionale në draftim të kodit, këtij Grupi Punues si pjesë e projektit “Promovimi i Integritetit në Sistemin e Drejtësisë në Kosovë”, i financuar nga Ambasada Holandeze në Kosovë dhe i zbatuar nga Lëvizja FOL, Instituti Demokratik i Kosovës(KDI), Qendra Holandeze për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar CILC.

Kodi i ri i pritet të adresojë çështjet e identifikuara nga Komisioni Disiplinor i KPK-së gjatë shqyrtimit të ankesave të qytetarëve.