Kërkohen ndryshime në Projektligjin e Financimit të Partive Politike

Prishtinë, 22 shkurt 2010 : Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) dhe Lëvizja FOL, kanë prezantuar para shoqërisë civile dhe partive politike të Podujevës dhe Mitrovicës, Projektligjin për Financimin e Partive Politike, me ç?rast janë nxjerr rekomandime konkrete për ta pasur një ligj sa më të përshtatshëm. Këto tryeza janë zhvilluar në kuadër të programit ?Bazë Ligjore dhe Mekanizma Funksional për Qeverisje të Mirë?.

Përfaqësues të partive politike dhe shoqërisë civile në këto dy komuna, kanë vlerësuar se draft-ligji kërkon disa ndryshime. Ndërkohë, ata kanë shprehur pakënaqësinë me vonesën e miratimit të këtij ligji dhe kanë kërkuar nga institucionet përgjegjëse që sa më parë të miratojnë këtë ligj.

Në tryezën e organizuar në Podujevë, më 22 shkurt, përfaqësues të partive politike kanë kërkuar që të përshpejtohet miratimi i Ligjit për Financimin e Partive Politike, ndërkohë kanë propozuar ndryshime konkrete. Përfaqësuesit e LDK-së kanë përshëndetur draft ligjin dhe kanë shprehur kureshtjen mbi shumat e papërcaktuara ende në nenin 5. Ndërsa Muhamet Latifi, Kryetar i PDK-së, ka shprehur dëshirën që ky draft të shndërrohet sa më shpejt në ligj të plotfuqishëm. Ai po ashtu ka propozuar që:
1) Ligji të obligoj partitë politike aplikimin e auditimit të brendshëm dhe atij të jashtëm. Krejt kjo për të rritur kontrollin dhe transparencën mbi thithjen respektivisht shpenzimin e fondeve nga partitë, gjatë dhe pas fushatave elektorale.
2) Të hyrat e partive nga anëtarësia të lirohen nga tatimi pasi ato në këtë mënyrë do ta evitonin tatimin e dyfishtë nga të ardhurat.
Në anën tjetër, Ilir Krasniqi nga AAK-ja ka argumentuar se mënyra e duplifikuar e organizimit institucional në luftë kundër korrupsionit, e ulë efiçiencën. Po ashtu ai mendon se rrafshi socio-politik është i rëndësishëm duke aluduar se korrupsioni është e keqe permanente psikologjike. Ai ka nxjerr në dritë interesimin e AAK-së për të organizuar debate me qytetarë në lidhje me korrupsionin në Kosovë.
Debatit në Podujevë ka dëshmuar nevojën për më shumë raste për qytetarët dhe grupet tjera të interesit, që të shprehin pikëpamjet e tyre në lidhje me këtë çështje.

Ndërkohë, në debatin e 12 shkurtit në Mitrovicë, është vlerësuar se qytetaret nuk janë të vetëdijshëm nëse ndonjëra nga partitë politike ka publikuar deri me tani raportet e tyre financiare. Pjesëmarrësit në tryezë kanë thënë se shpresojnë për një transparencë më të madhe në të ardhmen. Përpos kësaj, as anëtaret e partive politike pjesëmarrës në tryezë, nuk kanë informata mbi pasqyrat financiare të partive të tyre apo shpenzimet e bëra gjatë fushatave. Anëtarët e partive politike të nivelit lokal kanë vlerësuar se debati për financimin e partive politike duhet të filloj nga degët e partive, sepse ata edhe ballafaqohen më së shumti me vështirësitë e financimit. Po ashtu, në këtë debat janë dhënë vërejtje edhe për parat e shpenzuara gjatë fushatave, të cilat është vlerësuar se kanë qenë shuma marramendëse.

Një vlerësim tjetër ka qenë se projektligji aktual që rregullon financimin e partive politike, nuk parasheh sanksione të duhura dhe se ky projektligj vë në pah se në të vërtetë nuk ka pasur vullnet politik për hartuar një ligj i cili do t?i bënte transparente financat e partive politike.

Deputeti i pavarur Naim Rrustemi, panelit ka thënë se problemi i financimit të partive politike qëndron tek moszbatimi i ligjit. ?Ekziston rregullorja për financimin e partive politike, por ajo nuk zbatohet?, ka deklaruar Rrustemi.

Panelisti tjetër, deputeti i LDK-së, Arsim Rexhepi ka akuzuar partitë politike për shpenzime të mëdha në fushata. ?Shuma e harxhuar për fushata, ka qenë miliona euro, kanë qenë shuma të hatashme, marramendëse?, ka thënë ai.

Ndërsa Avdi Muzliukaj nga LDD-ja, ka kërkuar më shumë transparencë nga partitë. ?Sot partitë politike nuk kanë transparencë ndaj qytetarëve dhe se ne sot kemi një diktat financiar nga partitë, të cilat përcaktojnë se sa para duhet t?i mbledh?, ka thënë Muzliukaj. Ai ka shtuar se administrata tatimore më së miri e dinë se si bëhet financimi i partive politike, ndërsa degët e partive nuk janë duke u financuar nga fondi shtetëror. Po ashtu, ai ka nënvizuar se asnjë parti deri më tani nuk i ka dëshmuar raportet financiare, ndërsa partitë politike edhe pse nuk i kane dorëzuar raportet KQZ-së, ato ende vazhdojnë të funksionojnë. Sa i përket masave ndëshkimore, Muzliukaj ka thënë se ato duhet të fillojnë të zbatohen nga kryetari i partisë dhe jo nga nënkryetari i cili mund të urdhërohet.

Këshilltari Komunal nga LDK-ja, Faton Peci ka kërkuar që të rritet Fondi për financimin e partive politike nga shteti, për shkak se siç ka thënë ai, ka nevojë edhe për më shumë fonde dhe se nëse nuk ka fonde të mjaftueshme, atëherë tentohet që të gjenden mekanizma tjera të financimi, të cilat munden të jenë edhe jo të ligjshme.

Rekomandimet nga debati:

1. Sanksionet ndaj partive duhet te ashpërsohen për tu zbatuar ligji;
2.Limitet nga donatoret privat duhet te përcaktohen me ligj;
3.Duhet te organizohen debate me shoqata te juristeve te cilët duhet ti hapin dhe ti trajtojnë këto tema;
4.Grupet parlamentare nuk duhet te financohen edhe nga buxheti I shtetit;
5.Ne ligj duhet parashihet edhe financimi I degëve te partive