Kërkesë për qasje në dokumente zyrtare

Kërkesë

Pranon: Republika e Kosovës/ Komuna e Prishtinës
Drejtoria e Kadastrit / z. Shiqeri Saphiu, drejtor
Data: 26 Mars 2010, Prishtinë
Lënda: Kërkesë për qasje në dokumente zyrtare

I nderuari z. Spahiu
Po ju shkruajmë për të kërkuar qasje në dokumente zyrtare në mbështetje të Ligjit 2003/12 për Qasje në Dokumente Zyrtare në Kosovë.
Kërkojmë që të na mundësoni qasje në këto dokumente/informacione:
1. Pasuria e paluajtshme e Presidentit të Republikës së Kosovës z. Fatmir Sejdiu e cila është e regjistruar në Drejtorinë e Kadastrit të Komunës së Prishtinës
2. Pasuria e paluajtshme e Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës z. Jakup Krasniqi e cila është e regjistruar në Drejtorinë e Kadastrit të Komunës së Prishtinës
3. Pasuria e paluajtshme e Kryeministrit të Kosovës z. Hashim Thaçi e cila është e regjistruar në Drejtorinë e Kadastrit të Komunës së Prishtinës
4. Pasuria e paluajtshme e z. Gani Thaçi (vëlla i z. Hashim Thaçi) e cila është e regjistruar në Drejtorinë e Kadastrit të Komunës së Prishtinës
5. Pasuria e paluajtshme e Kryeministrit të Kosovës z. Bardhyl Sejdiu (Djali i Presidentit Sejdiu) e cila është e regjistruar në Drejtorinë e Kadastrit të Komunës së Prishtinës
6. Pasuria e paluajtshme e Ministrit në Qeverinë e Republikës së Kosovës z. Fatmir Limaj e cila është e regjistruar në Drejtorinë e Kadastrit të Komunës së Prishtinës
7. Pasuria e paluajtshme e z. Demir Limaj (vëlla i z. Fatmir Limaj) e cila është e regjistruar në Drejtorinë e Kadastrit të Komunës së Prishtinës

Ju kujtojmë se Ligji 2003/12 për Qasje në Dokumente Zyrtare kërkon nga institucioni që brenda 15 ditëve të ofrojnë një përgjigje për kërkesën.

Faleminderit paraprakisht
Me respekt,
Ramadan Ilazi
Drejtor Ekzekutiv i Lëvizjes FOL