KËRKESË PËR OFERTË: Dizajnimi dhe zhvillimi i hulumtimit për matjen e opinionit publik në Kosovë

KËRKESË PËR OFERTË
Dizajnimi dhe zhvillimi i hulumtimit për matjen e opinionit publik në Kosovë
“Corruption Scan 2016 ”

Për më shumë informata, ju lutem shikoni dokumentin më poshtë.

Kërkesë për ofertë – Corruption Scan