ka përfunduar ciklin e punëtorive në përkrahjen e institucioneve publike për hartimin e Planeve të Integritetit

Prishtinë, 20 nëntor 2023 – Lëvizja FOL me mbështetjen 🤝 e UNDP Kosovo dhe në bashkëpunim me Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit/ Agencija za Sprečavanje Korupcije, ka përfunduar ciklin e punëtorive në përkrahjen e institucioneve publike për 📝hartimin e Planeve të Integritetit.

Gjatë këtij projekti Lëvizja FOL ka mbështetur gjithsej njëmbëdhjetë (1️⃣1️⃣) institucione publike në 📝 hartimin e këtyre planeve. Gjatë periudhës shtator-nëntor janë mbajtur punëtoritë/trajnimet me grupet punuese të këtyre institucioneve: Agjencia për Informim dhe Privatësi; Ministria e Ekonomisë; Akademia e Drejtësisë; Zyra e Kryeministrit; Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror; Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës; Ministria e Drejtësisë; Fondi i Sigurimeve Shëndetësore; Zyra Kombëtare e Auditimit; Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si dhe Universiteti “Kadri Zeka”.

➡️Planet e Integritetit janë obligim ligjor i dal nga Ligji për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, i cili obligon institucionet qendrore, agjencitë e pavarura, si dhe autoritetet komunale të Kosovës të miratojnë plane të integritetit me qëllim të identifikimit të proceseve të ndjeshme ndaj sjelljeve dhe veprimeve që mund të jenë korruptive.

UNDP Kosovo

Swiss Development & Cooperation

Embassy of Sweden in Pristina