ICO të bëj publik emrat e kandidatëve për 3 gjykatësit ndërkombëtar të Gjykatës Kushtetuese”

Prishtinë, 19 Maj 2009 – Aksioni Qytetar FOL “08 gjatë një konference për mediaka reaguar ndaj dy çështjeve në procesin e themelimit të Gjykatës Kushtetuese: atë të emërimit të gjyqtarëve ndërkombëtar të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës dhe mënyrën e votimit të gjyqtarëve vendor nga ana e Kuvendit të Kosovës. FOL “08 i është bashkëngjitur zërit të disa deputetëve të cilët kanë kritikuar mënyrën e votimit të kandidatëve për gjyqtarë në Gjykatën Kushtetuese.
Dhe gjithashtu ka kërkuar nga ICO të bëj publik emrat e kandidatëve për tre gjykatësit ndërkombëtar të Gjykatës Kushtetuese. FOL “08 i bashkëngjitet zërit të disa deputetëve të cilët kanë kritikuar mënyrën e votimit të kandidatëve për gjyqtarë në Gjykatën Kushtetuese.