Hulumtim mbi pagat dhe mëditjet e Institucioneve Publike

Prishtinë, 25 Maj 2015 – Lëvizja FOL ka realizuar një hulumtim të shkurtër në lidhje me shpenzimet e institucioneve publike për kategorinë e pagave dhe mëditjeve. Nga 50 institucione prej të cilave ne kemi kërkuar të dhëna, 24 nga këto institucione janë përgjigjur ndërsa pjesa tjetër nuk i është përgjigjur kësaj kërkese. Prej institucioneve që i janë përgjigjur pozitivisht kërkesës tonë, 19 aplikojnë kategorinë e pagave dhe mëditjeve, ndërsa 5 prej tyre nuk e aplikojnë fare. Nga institucionet që aplikojnë mëditje, vërehet që Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës ka shpenzimet më të mëdha në mëditje në vlerë prej 59%, ndërsa Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka përqindjen më të vogël 0.05%. Gjeni në formë tabelare të dhënat për secilin institucion që kemi realizuar hulumtimin.

Agjencia Kosovare e Pronës

Agjencia Kosovare e Prones

Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës

Agjencia per menaxhimin e komplekeseve memoriale

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Agjencia shtetrore per mbrojetjen e te dhenave personale

Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës

Akademia e Shkencave dhe Arteve te Kosoves

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

Autoriteti kosovar i konkurrences

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

Institucioni i Avokatit të Popullit

Avokati i Popullit

Instituti Gjyqësor i Kosovës

Instituti Gjyqsor i Kosoves

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore

Keshilli i Kosoves per Trashegimi Kulturore

Komisioni i Pavarur i Mediave

Komisioni i pavarur i mediave

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve

KQZ

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

Komisioni rregullativ  i prokurimit publik

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Bujqesise

Ministria e Diasporës

Ministria e Diaspores

Ministria e Drejtësisë

Ministria e Drejtesise

Ministria e Financave

Ministria e Financave

Ministria e Forcës dhe Sigurisë së Kosovës

Ministria e Forces se Sigurise

Ministria e Integrimit Europian

Ministria e Integrimeve evropiane

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

Ministria e Punes

Ministria e Punëve të Brendshme

Ministria e Puneve te Brendshme

Ministria e Zhvillimit Ekonomik

Ministria e Zhillimit Ekonomik

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm

Zyra e Auditorit te Pergjithshem

Zyra e Presidencës

Zyra e Presidences