Gjykatat e Kosovës për muajin mars 2021 kanë publikuar 1801 aktgjykime

Prishtinë, prill 2021 – Lëvizja FOL vazhdon të monitoroj publikimin e aktgjykimeve për të gjitha gjykatat e Kosovës. Gjykatat e Kosovës gjatë muajit mars 2021, kanë publikuar 1801 aktgjykime në ueb – portalin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Sipas monitorimit të FOL edhe gjatë muajit mars 2021, gjykata me më së shumti aktgjykime të publikuara është Gjykata Themelore e Prishtinës, e cila ka publikuar në total 330 aktgjykimeve.

Gjykata Themelore e Prishtinës (bashkë me degët në Lipjan, Podujevë, Gllogovc, Graçanicë) ka publikuar 150 lëndë civile, 153 penale dhe 27 ekonomike. Ndërkaq, sa i përket gjyqtarëve me më së shumti aktgjykime të publikuara në Gjykatën Themelore të Prishtinës janë: Minir Hoti (45 aktgjykime), Gazmend Bahtiri (42 aktgjykime), Avdirrahman Gashi (24 aktgjykime), Nazmi Neziri (19 aktgjykime) Donikë Dobruna (19 aktgjykime).

Gjykata Themelore e Mitrovicës (së bashku me degët saj Skënderaj, Vushtrri, Zubin Potok, Leposaviq) ka publikuar në total 155 aktgjykime: 87 lëndë civile dhe 68 penale. Gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Agron Maxhuni (25 aktgjykime), Ragip Kadriu (22 aktgjykime), Naim Meholli (22 aktgjykime), Fatos Sejdijaj (11 aktgjykime). Мilos Маrkoviç (11 aktgjykime).

Gjykata Supreme (përfshirë Dhomën e Posaçme dhe Kolegjin e Apelit) ka publikuar në total 177 aktgjykime. Nga to 129 janë civile, 24 penale, 2 ekonomike dhe 22 administrative.

Pesë gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Manusha Karaçi (24 aktgjykime), Hasim Sogojeva (21 aktgjykime), Teuta Ibrahimi (18 aktgjykime), Shkelzen Sylaj (17 aktgjykime) si dhe Mejreme Memaj (17 aktgjykime).

Gjykata e Apelit (bashkë me Divizionin e Apelit të Mitrovicës) ka publikuar gjithsej 116 aktgjykime: 95 civile, 16 penale si dhe 5 lëndë ekonomike.

Gjyqtarët që kanë publikuar më së shumti aktgjykime në këtë gjykatë janë: Nenad Laziç (22 aktgjykime), Nora Bllaca-Dula (17 aktgjykime), Valon Totaj (16 aktgjykime), Drita Rexhaj (12 aktgjykime) dhe Kujtim Pasuli (10 aktgjykime).

Gjykata Themelore e Ferizajt (bashkë me degët Kaçanik dhe Shtërpce) kanë publikuar gjithsej 201 aktgjykime: 61 civile dhe 140 penale.

Pesë gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Zajrete Muhaxhiri (19 aktgjykime), Fitore Daci (18 aktgjykime), Shabi Idrizi (16 aktgjykime), Burim Çaka (14 aktgjykime) si dhe Adem Shabani (13 aktgjykime).

Gjykata Themelore e Gjakovës (bashkë me degët Malishevë dhe Rahovec) ka publikuar gjithsej 252 aktgjykime: 82 civile dhe 170 penale.

Pesë gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Mizahir Shabani (43 aktgjykime), Diana Sina (33 aktgjykime), Jonuz Bugari (25 aktgjykime), Iliriana Hoti (24 aktgjykime) si dhe Ilir Rashkaj (22 aktgjykime).

Gjykata Themelore e Gjilanit (bashkë me degët Viti, Kamenicë dhe Novobërdë) ka publikuar gjithsej 102 aktgjykime: 48 civile dhe 54 penale.

Në Gjykatën Themelore të Gjilanit gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Rilind Sermaxhaj (32 aktgjykime), Mirvete Alidemi (29 aktgjykime), Florije Qerimi (11 aktgjykime), Sadri Krasniqi (6 aktgjykime) si dhe Emine Salihi, Aziz Shaqiri, Naser Maliqi dhe Venhar Salihu (me nga 4 aktgjykime).

Gjykata Themelore e Prizrenit (bashkë me degët Dragash dhe Suharekë) në ueb portal ka publikuar në total 265 aktgjykime. Mirëpo në databazën e FOL janë evidentuar 264 aktgjykime, sepse 1 ishte aktvendim, e i cili nuk evidentohet në databazën tonë. Nga 265 aktgjykime, 43 janë civile dhe 221 penale.

Gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Qemail Suka (34 aktgjykime), Lavdim Bajraktari (33 aktgjykime), Robert Tunaj (32 aktgjykime), Shpresa Emra (25 aktgjykime) si dhe Vjollca Buzhala (18 aktgjykime).

Gjykata Themelore e Pejës (bashkë me degët Klinë dhe Istog) ka publikuar 204 aktgjykimeve: 70 civile dhe 134 penale.

Gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Arben Mustafaj (25 aktgjykime), Sabrije Rraci (23 aktgjykime), Murat Hulaj (19 aktgjykime), Shaqë Curri (18 aktgjykime) si dhe Nexhat Musaj (16 aktgjykime).