Gjykatat e Kosovës me 3681 vendime gjyqësore të publikuara për muajin maj 2023

Prishtinë, 27 qershor 2023 – Lëvizja FOL vazhdon të bëjë monitorimin e aktgjykimeve dhe aktvendimeve të publikuara në ueb faqen zyrtare të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Të gjitha këto vendime të publikuara nga Gjykatat e Kosovës gjatë kësaj periudhe janë monitoruar një nga një sa i përket përmbushjes së kërkesave që përcaktohen me aktet nënligjore në fuqi.

Gjatë muajit maj gjykatat kanë publikuar 3681 vendime gjyqësore në ueb-faqen zyrtare të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Numrin më të madh të vendimeve i ka publikuar Gjykata e Apelit, përkatësisht 560 vendime gjyqësore, për t’u pasuar nga Gjykata Komerciale me 489 vendime të publikuara gjatë kësaj periudhe.

Të dhënat e detajuara në lidhje me publikimin e vendimeve nga secila gjykatë në veçanti, duke përfshirë degët dhe depratamentet e tyre, mund t’i shihni në grafikonët e mëposhtëm.