Gjykatat e Kosovës kanë publikuar 2503 aktgjykime për muajin tetor 2020

Prishtinë, 30 nëntor 2020 – Lëvizja FOL ka vazhduar me monitorimin e publikimit të aktgjykimeve nga gjitha gjykatat e Kosovës. Gjatë monitorimit të aktgjykimeve të publikuara në ueb-faqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për muajin tetor 2020 janë publikuara 2503 aktgjykime.

Për muajin nëntor, gjykata me më së shumti aktgjykime të publikuara është Gjykata Themelore e Prishtinës, e cila ka publikuar në total 658 aktgjykime. Kjo gjykatë (bashkë me degët Lipjan, Podujevë, Gllogovc, Graçanicë) ka publikuar 116 lëndë civile, 418 penale, 22 ekonomike dhe 102 administrative.

Lëvizja FOL poashtu ka monitoruar edhe gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara për secilën gjykatë.

Në gjykatën Themelore të Prishtinës, gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Gazmend Bahtiri (39 aktgjykime), Minir Hoti (35 aktgjykime), Selman Salihi (33 aktgjykime), Avdirrahman Gashi (27 aktgjykime), Ertan Sejfulla (26 aktgjykime).

Gjykata Supreme (përfshirë Dhomën e Posaçme dhe Kolegjin e Apelit) ka publikuar në total 237 aktgjykime, nga to 156 janë civile, 18 penale dhe 63 administrative.

Pesë gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Sabri Halili (40 aktgjykime), Hajrie Shala (32 aktgjykime), Teuta Ibrahimi (29 aktgjykime), Beshir Islami (24 aktgjykime) dhe Sahit Sylejmani (20 aktgjykime);

Gjykata e Apelit (bashkë me Divizionin e Apelit të Mitrovicës) ka publikuar gjithsej 149 aktgjykime: 70 civile, 20 penale, 6 ekonomike dhe 53 lëndë administrative.

5 gjyqtarët që kanë publikuar më së shumti aktgjykime në këtë gjykatë janë: Delushe Halimi-Konushevci (36 aktgjykime), Lumni Sallauka (13 aktgjykime), Hasan Shala (13 aktgjykime), Faton Ademi (12 aktgjykime), Milena Deric (9 aktgjykime);

Gjykata Themelore e Ferizajt (bashkë me degët Kaçanik dhe Shtërpce) kanë publikuar gjithsej 189 aktgjykime: 46 civile dhe 143 penale.

5 gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara ishin: Fitore Daci (19 aktgjykime), Mimoza Shabani (19 aktgjykime), Ilir Bytyqi (15 aktgjykime), Imri Sejda (14 aktgjykime), Zarjete Muhaxhiri (14 aktgjykime);

Gjykata Themelore e Gjakovës (bashkë me degët Malishevë dhe Rahovec) ka publikuar gjithsej 200 aktgjykime: 66 civile dhe 134 penale.

Diana Sina (23 aktgjykime), Drilon Haraçia (22 aktgjykime), Mizahir Shabani (17 aktgjykime), Ahmet Idrizaj (15 aktgjykime), Besarta Doli (15 aktgjykime) ishin 5 gjyqtarët që kanë publikuara më së shumti aktgjykime në këtë gjykatë.

Gjykata Themelore e Gjilanit (bashkë me degët Viti, Kamenicë dhe Novobërdë) ka publikuar gjithsej 95 aktgjykime: 19 civile dhe 76 penale.

Në Gjykatën Themelore të Gjilanit 5 gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë Veli Kryeziu (19 aktgjykime), Rilind Sermaxhaj (12 aktgjykime), Behar Ymeri (9 aktgjykime), Sabedin Mushica (9 aktgjykime), Gazmend Ajvazi (9 aktgjykime);

Gjykata Themelore e Prizrenit (bashkë me degët Dragash dhe Suharekë) ka publikuar një total prej 141 aktgjykimeve: 28 civile dhe 113 penale.

Gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Raima Elezi (17 aktgjykime), Robert Tunaj (17 aktgjykime), Sebahate Kurteshi (15 aktgjykime), Luan Berisha (11 aktgjykime), Shpresa Emra (11 aktgjykime).

Gjykata Themelore e Pejës (bashkë me degët Istog, Deçan dhe Klinë) ka publikuar një total prej 318 aktgjykimesh: 58 civile dhe 260 penale.

Gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Shaqë Curri (98 aktgjykime), Sulltan Dobraj (64 aktgjykime), Arben Mustafaj (38 aktgjykime), Sejdi Blakaj (24 aktgjykime), Migjen Kastrati (22 aktgjykime).

Gjykata Themelore e Mitrovicës (bashkë me degët Vushtrri, Skenderaj, Leposaviç, Zubin Potok) ka publikuar një total prej 516 aktgjykimeve: 227 civile dhe 289 penale.

Gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Agron Maxhuni (74 aktgjykime), Gëzim Ademi (45 aktgjykime), Sladjana Gabic (38 aktgjykime), Vesna Milic (37 aktgjykime), Milos Markovic (32 aktgjykime).