Gjykata Themelore e Prishtinës prin në publikimin e aktgjykimeve edhe për muajin shkurt 2021

monitorimi

Prishtinë, 29 mars 2021 – Lëvizja FOL ka vazhduar me monitorimin e publikimit të aktgjykimeve nga gjitha gjykatat e Kosovës edhe për muajin shkurt 2021. Gjatë monitorimit të aktgjykimeve të publikuara në ueb-faqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për muajin shkurt, Lëvizja FOL ka evidentuar 1407 aktgjykime apo 5 aktgjykime më pak se sa janë publikuar në ueb portalin e KGjK-së. Në databazën e FOL nuk evidentohen aktvendimet e Gjykatave Themelore. Poashtu FOL ka monitoruar edhe gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara për secilën gjykatë.

Gjatë muajit shkurt, gjykata me më së shumti aktgjykime të publikuara është Gjykata Themelore e Prishtinës, e cila ka publikuar në total 292 aktgjykimeve. Edhe pse në ueb portal figurojnë 297 aktgjykime, 5 nga to ishin aktvendime, të cilat ne nuk i evidentojmë në databazën tonë. Gjykata Themelore e Prishtinës (bashkë me degët në Lipjan, Podujevë, Gllogovc, Graçanicë) ka publikuar 68 lëndë civile, 93 penale, 4 ekonomike dhe 127 administrative. Ndërkaq, sa i përket gjyqtarëve me më së shumti aktgjykime të publikuara në Gjykatën Themelore të Prishtinës janë: Krenar Berisha (36 aktgjykime), Fisnik Nuli (24 aktgjykime), Arjeta Sadiku (22 aktgjykime), Anita Nikçi Morina (18 aktgjykime) Dardan Kadolli (17 aktgjykime).

Gjykata Themelore e Mitrovicës (së bashku me degët saj Skënderaj, Vushtrri, Zubin Potok, Leposaviç) ka publikuar në total 96 aktgjykime: 37 lëndë civile dhe 59 penale. Gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Agron Maxhuni (18 aktgjykime), Gëzim Ademi (11 aktgjykime), Avduallah Mecinaj (9 aktgjykime), Bekim Veliqi (8 aktgjykime). Skender Shala (7 aktgjykime).

Gjykata Supreme (përfshirë Dhomën e Posaçme dhe Kolegjin e Apelit) ka publikuar në total 134 aktgjykime. Nga to 124 janë civile, 4 penale, 4 ekonomike dhe 2 administrative.

Pesë gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Gazmend Sylaj (37 aktgjykime), Sabri Halili (28 aktgjykime), Manushe Karaçi (21 aktgjykime), Beshir Islami (9 aktgjykime), Albert Zogaj (8 aktgjykime).

Gjykata e Apelit (bashkë me Divizionin e Apelit të Mitrovicës) ka publikuar gjithsej 81 aktgjykime: 57 civile, 18 penale, 6 lëndë ekonomike dhe asnjë administrative.

Gjyqtarët që kanë publikuar më së shumti aktgjykime në këtë gjykatë janë: Afrim Shala (16 aktgjykime), Gëzim Llulluni (13 aktgjykime), Kujtim Pasuli (12 aktgjykime), Nora Bllaca-Dula (11 aktgjykime), Gani Avdiu (aktgjykime)

Gjykata Themelore e Ferizajt (bashkë me degët Kaçanik dhe Shtërpce) kanë publikuar gjithsej 143 aktgjykime: 45 civile dhe 98 penale.

Pesë gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara ishin: Mirlinda Bytyçi – Rexhepi (20 aktgjykime), Burim Çaka (19 aktgjykime), Shabi Idrizi (17 aktgjykime), Fitore Daci (15 aktgjykime), Mimoza Shabani (12 aktgjykime).

Gjykata Themelore e Gjakovës (bashkë me degët Malishevë dhe Rahovec) ka publikuar gjithsej 152 aktgjykime: 66 civile dhe 86 penale.

Pesë gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara ishin: Mizahir Shabani (21 aktgjykime), Diana Sina (20 aktgjykime), Ilirjana Hoti (20 aktgjykime), Malsor Kryeziu (20 aktgjykime), Drilon Haraçia (19 aktgjykime).

Gjykata Themelore e Gjilanit (bashkë me degët Viti, Kamenicë dhe Novobërdë) ka publikuar gjithsej 45 aktgjykime: 10 civile dhe 35 penale.

Në Gjykatën Themelore të Gjilanit pesë gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Rilind Sermaxhaj (10 aktgjykime), Sadri Krasniqi (9 aktgjykime), Emine Salihi (7 aktgjykime), Naser Maliqi (4 aktgjykime), Blerim Beshtica (4 aktgjykime).

Gjykata Themelore e Prizrenit (bashkë me degët Dragash dhe Suharekë) ka publikuar në total 212 aktgjykimeve: 27 civile dhe 185 penale.

Gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Shpresa Emra (28 aktgjykime), Vjollca Buzhala (18 aktgjykime), Qemail Suka (16 aktgjykime), Luan Berisha (14 aktgjykime), Arjeta Gashi (13 aktgjykime).

Gjykata Themelore e Pejës (bashkë me degët Klinë dhe Istog) ka publikuar një total prej 252 aktgjykimeve: 83 civile dhe 169 penale.

Gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Shaqë Curri (28 aktgjykime), Murat Hulaj (26 aktgjykime), Arben Mustafaj (25 aktgjykime), Sulltan Dobraj (18 aktgjykime), Ahmet Rexhaj (17 aktgjykime)