Gjykata Themelore e Prishtinës, gjykata me numrin më të madh të publikimit të aktgjykimeve për muajin shtator 2022

Prishtinë, 25 tetor 2022 – Lëvizja FOL ka vazhduar me monitorimin e publikimit të aktgjykimeve për periudhën 1 shtator – 30 shtator 2022 për të gjitha gjykatat e Kosovës. Fokus i monitorimit kanë qenë departamentet penale, civile, ekonomike dhe administrative. Gjatë monitorimit të aktgjykimeve të publikuara në ueb-faqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për periudhën e lartpërmendur, Gjykatat kanë publikuar 2208 aktgjykime.

Gjykata me më së shumti aktgjykime të publikuara për muajin shtator 2022 është Gjykata Themelore e Prishtinës me 406 aktgjykime të publikuara.

Më poshtë mund të shihni infografikat për secilën gjykatë si dhe degë. Poashtu mund të shihni edhe numrin e aktgjykimeve të publikuara sipas natyrës penale, civile, administrative si dhe ekonomike.