Gjykata e Apelit prinë në publikimin e aktgjykimeve për muajin shkurt me 455 aktgjykime

Prishtinë, 22 mars 2022. Lëvizja FOL edhe gjatë muajit shkurt 2022 ka bërë monitorimin e publikimit të aktgjykimeve për të gjitha gjykatat në Kosovë. Gjatë muajit shkurt janë evidentuar 2605 aktgjykime të publikuara. Gjykatat me numrin më të madh të aktgjykimeve të publikuara për këtë muaj janë Gjykata e Apelit si dhe Gjykata Supreme.

Më poshtë mund të shihni inforgrafikat për secilin gjykatë si dhe degë. Po ashtu mund të shihni edhe numrin e aktgjykimeve të publikuara sipas natyrës penale, civile, administrative si dhe ekonomike.