Gjykata e Apelit me 952 aktgjykime të publikuara për muajin mars 2022

Prishtinë, 18 prill 2022  – Lëvizja FOL ka vazhduar me monitorimin e publikimit të aktgjykimeve nga të gjitha gjykatat e Kosovës në ueb-portalin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Gjatë muajit mars 2022, gjykatat në ueb-portal të Këshillit Gjyqësor të Kosovës kanë publikuar 2898 aktgjykime, mirëpo në databazën e Lëvizjes FOL janë larguar 11 aktgjykime për arsye që disa nga to kanë qenë aktgjykime të publikuara nga dy herë si dhe disa kanë qenë aktvendime për çështje familjare. Gjykata me numrin më të madh të aktgjykimeve të publikuara për muajin mars është Gjykata e Apelit me 952 aktgjykime. Më poshtë mund të shihni infografikat për secilën gjykatë si dhe degë. Poashtu mund të shihni edhe numrin e aktgjykimeve të publikuara sipas natyrës penale, civile, administrative si dhe ekonomike.