Gjykata e Apelit, gjykata me më së shumti aktgjykime të publikuara për muajin gusht 2022

Prishtinë, 26 shtator 2022- Lëvizja FOL ka vazhduar me monitorimin e publikimit të aktgjykimeve për periudhën 1 gusht – 31 gusht 2022 për të gjitha gjykatat e Kosovës. Fokus i monitorimit kanë qenë departamentet penale, civile, ekonomike dhe administrative. Gjatë monitorimit të aktgjykimeve të publikuara në ueb-faqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për periudhën e lartpërmendur, Gjykatat kanë publikuar 2621 aktgjykime.

Gjatë monitorimit tonë kemi vërejtur se nga 2621 aktgjykime, 88 janë aktgjykime për kundërvajtje, e të cilat sipas Udhëzimit Administrativ për publikimin e aktgjykimeve nuk duhet të publikohen si dhe 8 aktgjykime janë publikuar për të mitur si dhe 8 të tjera janë publikuar nga dy here, andaj të gjitha këto nuk evidentohen në databazën tonë.

Gjykata me më së shumti aktgjykime të publikuara edhe për muajin gusht 2022 është Gjykata e Apelit me 508 aktgjykime të publikuara.

Më poshtë mund të shihni infografikat për secilën gjykatë si dhe degë. Poashtu mund të shihni edhe numrin e aktgjykimeve të publikuara sipas natyrës penale, civile, administrative si dhe ekonomike.