Foto Galeria: Trendi i shkeljeve ligjore në tenderë shënon rritje