Prokurimi publik në ministri, komuna e kompani publike për vitin 2012 ka rrezikuar rreth 15 mil.euro