Foto Galeria: Lëvizja FOL ka zhvilluar takim me zyrtarët për informim të komunave të Kosovës