Foto Galeria: Kuvendi i Kosovës të hapë debat për projekt-ligjin për Konfiskimin e Pasurisë