Foto Galeria: Grupi Punues jo-formal diskutoi për amandamentimin e Ligjit për Prokurim Publik