Foto Galeria: Debati i 5-të me radhë nëpër komuna për “Ligjin për Mbrojtjen e Informatorëve” në Mitrovicë